เรืองรองทอแสง..พุทธศิลป์รังสรรค์..งดงามจับใจ

0
1905

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ นิยมเรียก “วัดเรืองแสง” ตั้งอยู่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

– จากธรรมะสู่ความงามทางจิตรกรรม
– พระอุโบสถสีทองศิลปะต้นแบบจากวัดเชียงของ เมืองหลวงพระบาง
– ประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์เรืองแสงหลังอุโบสถ ผลงานการออกแบบโดย คุณ คุณากร ปริญญาปุณโณ..โดยใช้สารฟอสเฟอร์ (phosphor) หรือสารเรืองแสง ทาฉาบตกแต่งไว้รอบต้นไม้และเถาว์วัลย์ทางเดิน..จะสะสมแสงแดดในช่วงกลางวัน และสามารถเรืองแสงได้เองเมื่อเริ่มมืดค่ำ ในเวลากลางคืน

เรืองแสงยามค่ำคืน..ใต้แสงดาวที่แพรวพราว สถาปัตย์งดงาม..ในสถานที่แห่งพุทธะ จ.อุบลราชธานี ประเทศไทย

ที่มา : Story วิถีพุทธ