หน้าแรก แท็ก วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ประวัติ

แท็ก: วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ประวัติ

เรืองรองทอแสง..พุทธศิลป์รังสรรค์..งดงามจับใจ

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ นิยมเรียก "วัดเรืองแสง" ตั้งอยู่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี - จากธรรมะสู่ความงามทางจิตรกรรม - พระอุโบสถสีทองศิลปะต้นแบบจากวัดเชียงของ เมืองหลวงพระบาง - ประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์เรืองแสงหลังอุโบสถ ผลงานการออกแบบโดย คุณ คุณากร ปริญญาปุณโณ..โดยใช้สารฟอสเฟอร์ (phosphor) หรือสารเรืองแสง ทาฉาบตกแต่งไว้รอบต้นไม้และเถาว์วัลย์ทางเดิน..จะสะสมแสงแดดในช่วงกลางวัน และสามารถเรืองแสงได้เองเมื่อเริ่มมืดค่ำ ในเวลากลางคืน เรืองแสงยามค่ำคืน..ใต้แสงดาวที่แพรวพราว สถาปัตย์งดงาม..ในสถานที่แห่งพุทธะ จ.อุบลราชธานี ประเทศไทย ที่มา :...

เรื่องที่กำลังน่าสนใจ

เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ